Gode krefter jobber sammen for å tilføre Strandalandet og resten av Ryfylke nye og bedre attraksjoner og aktiviteter. Målet er å gjøre regionen mer attraktivt som både bosted og turistmål. Blant prosjektene er satsing på nye og bedre tilrettelagte turstier og stisykling.

– Vi har et mål om at vår region skal tilby attraksjoner for innbyggere og turister hele året. Slik sett er stisykling innertier. Hos oss er det ikke så mye snø vinterstid som andre steder der stisykling tilbys, så derfor er dette en veldig riktig satsing. Spesielt med den fantastiske naturen vi har, smiler markedskoordinator i Reisemål Ryfylke, Elin Aasheim Rossemyr.

Det arbeides i disse dager med en Masterplan for nye sykkelstier i regionen. Ryfylke Sykkelklubb er blant de involverte. Plassering, omfang og type stier er blant temaene. Prosjektet har nettopp fått bevilget midler til planleggingen, og neste steg er en fremdriftsplan. Stisykling er en aktivitet i vekst, og fl ere steder i Norge kan vise til stor suksess med et slikt tilbud. Trysil og Telemark er blant eksempler på områder som tiltrekker seg turister fra både Norge og utlandet takket være et godt tilbud om stisykling.

– Alle gode idéer om hvordan regionen kan dra nytte av vår fantastiske natur, bør hylles. Ikke bare gir det synergieffekter i form av nye arbeidsplasser som følge av flere tilreisende, det er også bidrag til folkehelse for oss som bor her. Så hvis planene om stisykling realiseres, eller rettere sagt; når planene realiseres, så vil det gi et stort pluss for våre egne innbyggere, sier Elin. Preikestolen er selvsagt den store turistmagneten i Ryfylke, men Elin er opptatt av å få fram at regionen har veldig mye mer å by på. Og at det jobbes godt på mange områder.

– Infrastrukturen rundt turstien opp til minnesmerket etter flyulykken i Holtaheia skal oppgraderes slik at det passer for grupper. Det et er utarbeidet et nytt turkart som tar utgangspunkt i Jørpeland sentrum og viser ruter opp til mange fine turmål i Byfjellene. Turlagets nye sti fra Preikestolen Fjellstue mot Vatnerindane er veldig bra og familievennlig. Kulturminnestien på Tau får nye infoskilt og bedre informasjon om kulturminnene langs løypa. Og for ikke å glemme Jørpelandsholmen, som har fått grillplasser, frisbeebane, en ideell scene for kulturarrangementer og mer. Et fantastisk sted for både turister og innbyggere, sier Elin, som gjerne også vil minne alle på å bruke skulpturparken i Jørpeland.

– Noen tror kanskje at det bare er tilfeldig plasserte skulpturer, men det er i realiteten en park som bærer vitnesbyrd om Stålverkets historie og viktighet i lokalhistorien. Anbefales, smiler Elin.