Sponsorstøtte

Ryfylke Trelast Gruppen AS bygger ikke bare hytter og hjem. Vi vil også være med på å bygge lokalsamfunnet. For vi er vårt samfunnsansvar bevisst, og engasjerer oss derfor lokalt. Vi støtter blant annet idrettslag, gode formål, veldedige organisasjoner og enkeltpersoner som står på for å gjøre hjemstedene våre til enda bedre steder å bo. Dette skaper engasjement lokalt, og ikke minst stolthet internt i Ryfylke Trelast. Sponsoratene vi går inn i må være relevante for oss og vår næringsvirksomhet, og samtidig bidra positivt i samfunnet i Ryfylke.

Vi støtter andres drømmer

Ønsker du å søke om sponsormidler til ditt lag eller organisasjon? Les igjennom teksten under, som viser hvem som kan søke – og benytt skjemaet lenger nede på siden. Husk å begrunne hvorfor Ryfylke Trelast bør bidra med sponsorstøtte og hva vi eventuelt får igjen for å støtte prosjektet.

Kriterier for at ditt søknad kan vurderes:

Det kan søkes om sponsorstøtte innenfor områdene: Sport (herunder prioriteres ski, sykkel, fotball og løp), omtanke, kultur og festival. For at søknaden skal bli behandlet, må den sendes inn før utgangen av oktober. Alle søknadene vil bli besvart innen desember samme år.

Søknadsskjema

  Lag / organisasjon (kreves)

  Velg kategori (kreves)

  Prosjektnavn (kreves)

  Geografisk plassering (kreves)

  Kort beskrivelse av prosjektet / hvorfor søker dere sponsorstøtte (kreves)

  Kontaktperson (kreves)

  E-post (kreves)

  Telefonnummer (kreves)

  Last opp filer

  Dra og slipp filer her
  eller

  (Max 25 MB pr. sending)

  Kriterier

  Følgende støttes:

  • Alle søknader må sendes inn via søknadskjemaet.
  • Vi tar stilling til søknader hver høst.
  • Lag/organisasjon/enkeltpersoner må holde til og ha adresse i Ryfylke.
  • Festivaler/konserter/feiringer skal arrangeres i Ryfylke.
  • Enkeltstående reiser/turer kan støttes.

  Følgende støttes ikke:

  • Infrastruktur/drift/vedlikehold.
  • Aktiviteter som kan utgjøre en fare for personer eller miljø
  • Kamp- og risikosport
  • Kontant betaling.