Finnes det snarveier til boliglånet? Neppe. Men kan man spare seg til velvilje hos banken? – Til en viss grad. Det gir nødvendig egenkapital, men viser også en verdifull vilje til å spare. Det er klart vi også ser på dette, sier Bjørn Berland, finansiell rådgiver i Sparebanken Vest.

Sparing og viljen til nedbetaling av gjeld kan med andre ord være gull verdt. For Berland og kollegene skreddersyr finansieringsløsninger tilpasset den enkelte kunde, etter en totalvurderingen av situasjonen.

–Det er viktig å kunne leve godt med den økonomiske hverdagen. Det er trist om man ”bor seg i hjel”. Vi tenker langsikt i alt vi gjør, for egen del, men ikke minst på vegne av kundene. Har de det bra, har banken det bra, sier den erfarne rådgiveren.

Det er mange som går rundt med boligdrømmer. Og en god del av dem ser på boliger før de har et klart bilde på hva de faktisk kan betale og betjene. –Kom til oss så tidlig så mulig i prosessen, allerede når ny bolig er i tankene. Da får du en mer nøyaktig oversikt over hvor du står, og hvilke boliger du kan kjøpe.

For noen, der det er snakk om en splitter ny bolig og det er marginalt om du har råd, kan det for noen være lurt å holde boligen litt ”basic”.

–Ta heller noen av oppgraderingene på et senere tidspunkt. Utbyggeren er lydhør. Det handler om å finne gode løsninger, tidligst mulig, som både kunde, bank og utbygger er fornøyde med. Og for de som allerede har bolig, men har en ny bolig under oppføring, handler det også om å finne gode løsninger i byggeperioden, før boligen de sitter i er solgt, sier Berland.

Når det kommer til boliglån, er kravet om 15 prosent egenkapital velkjent. Så også tommelfingerregelen om at boliglånet ikke må overstige 5 ganger årslønn. Når det er sagt, er ikke nødvendigvis døren lukket av den grunn. Man kan også få til andre løsninger, der for eksempel foreldrene er en del av totalen.

Hva med oppussing – bør den tas gjennom boliglånet?

–Ja, men husk at det kan komme overraskelser når man åpner en vegg. Du må derfor lage en buffer, gjøre uforutsette utgifter til en del av budsjettet, Jo tidligere vi blir involvert, jo lettere får vi på plass et budsjett og en finansiering som er best mulig, avslutter Bjørn Berland, finansiell rådgiver i Sparebanken Vest.