Skip to main content

Vi bygger
folks drømmer.

Designelement for Ryfylke Trelast

En forventning og en stolt visjon

Dine drømmer er vår grunn til å gå på jobben hver morgen. Det kan være et nytt hus til mange millioner. En ny garasje. En flott hytte på fjellet. En terrasse. Et tilbygg. En etterlengtet reparasjon av taket eller etterisolering før vinteren melder sin ankomst. Uansett hva vi leverer så er vi en del av en verdikjede som til slutt gjør at en drøm blir virkelig.

 

Din drøm.

Flinke

 

Det er de flinke folkene som bygger de beste husene. Fagfolk som er åpne for det nye, men som har solide tradisjoner i bunn. Faglig kompetanse er hva vi er, og hva vi har.

Lydhøre

 

For å gi deg det du innerst inne ønsker deg, gjør vi det som for mange kan være litt vanskelig; vi lytter. Hvis vi ikke skjønner hva du innerst inne har lyst på, kan vi heller ikke bygge det.

Trygge

 

Å kjøpe en bolig er stort. Både målt i opplevelse og ikke minst i penger. Vi har alltid vært til å stole på. At du har tillit til at vi holder det vi lover, er grunnleggende for alt vi gjør.

Åpenhetsloven

 

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 

I henhold til åpenhetsloven har Ryfylke Trelast utarbeidet årlig redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023. Hensikten er å gi omverdenen innsikt i våre nøkkelfunn og iverksatte tiltak. Leverandørkjeder i 1. linje er prioritert i redegjørelsen.

 

Varsling

Ved mistanke om avvik skal dette meldes til ledelse. Det vil ikke få noen negative konsekvenser for ansatte som melder i god tro.

 

Henvendelser

Vedrørende henvendelser ved vårt arbeid innen etiske retningslinjer eller åpenhetsloven, gjøres dette skriftlig til mailadresse firmapost@ryftre.no.

 

Redegjørelse aktsomhetsvurdering 2023 →