Søknadsarbeid

Vis meg den som liker papirarbeid! Ok, kom innom oss – vi har flere!

Vi har full forståelse for at søknader, og annet papirarbeid som følger boligen, kan være utfordrende for folk flest. Derfor kan du be oss om å hjelpe deg med den delen av boligprosessen og tar gjerne på oss ansvaret som ansvarlig søker dersom du ønsker det.

Kontaktperson:

Erik A. M. Karlsen

Teknisk leder/Byggsak
Mobil: 982 93 516
E-post: ek@ryftre.no