Energirådgivning

Visste du at du kan få inntil 5.000 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din? Ta kontakt!

Vi kan hjelpe deg med å finne hvilke energitiltak du bør gjennomføre i boligen din. Vi vil kartlegge tilstanden på boligen, gi den et energimerke og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken.

Derfor bør du velge energirådgivning:

  • Du får en grundig vurdering av boligens energitilstand, som gjør det lettere å prioritere energitiltak.
  • Du sikrer at tiltakene du gjennomfører sparer deg for mest mulig energi.
  • Boligen kan få bedre energimerke.
  • Med tiltaksplanen får du oversikt over hvilke tiltak som gir støtte fra Enova.

Kan du få støtte?

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Du kan få penger tilbake hvis du har hyret inn en energirådgiver til din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Energirådgivningen må ha vært gjennomført de siste 20 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Du kan få tilbake inntil 5.000 kroner for å benytte en kvalifisert energirådgiver som energimerker og lager en tiltaksplan. Hvis termografering inngår i rådgivingen, øker beløpet til 7.500 kroner.

Kontakt oss!

Vi er godkjent energirådgiver. Det betyr at vi tilfredstiller de krav som stilles.

For å bli godkjent må en oppfylle disse kravene:

  • Tilfredsstille kompetansekravene i henhold til Energimerkeforskriften §18 og jobber i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet.
  • Være tømrermester, byggmester, byggingeniør, fagskoleingeniør eller arkitekt med fordypning bygg og jobber i et registrert foretak med byggfaglig* virksomhet.
  • Ha svennebrev som tømrer eller annen relevant byggteknisk kompetanse, jobber i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet og har gjennomført og bestått påkrevde kurs.

Kontaktperson:

Erik A. M. Karlsen

Teknisk leder/Byggsak
Mobil: 982 93 516
E-post: ek@ryftre.no